Project Name

I'm a paragraph. I'm connected to your collection through a dataset. To update me, go to the Data Manager. The Data Manager is where you store data to use in your site pages, or collect data from site visitors when they submit a form.

 

This collection in the Data Manager is already set up with some fields and content. To customize it with your own content, you can import a CSV file or simply edit the placeholder text. You can also add more fields which you can connect to other page elements so the content displays on your published site. Remember to sync the collection so your content is live! You can add as many new collections as you need to store or collect data.

123K

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

12K

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

1,234

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

Project Gallery

Project Numbers

1/1

Przyspieszenie rozwoju polskiego software house'u

Poza sukcesami firma miała problemy z podkreśleniem swojej wartości biznesowej i przyspieszeniem potencjału wzrostu.

I'm a paragraph. To update me, go to the Data Manager. The Data Manager is where you store and collect data for your site.

Dogłębny audyt wykazał, że profil klienta docelowego nie był dokładny, co powodowało niski współczynnik konwersji. Od momentu zdiagnozowania zostały podjęte odpowiednie kroki poprzez dostarczenie:
• idealnego profilu klienta
• oferty usług
• wizji sprzedaży i marketingu wraz ze strategią realizacji
• nowych organicznych kanałów pozyskiwania klientów
• sprawnego zespołu sprzedaży i marketingu

I'm a paragraph. To update me, go to the Data Manager. The Data Manager is where you store and collect data for your site.

Audyt doświadczeń klienta i obecności cyfrowej. Pełnienie funkcji Head of Business Development w okresie wdrożenia.

I'm a paragraph. To update me, go to the Data Manager. The Data Manager is where you store and collect data for your site.

Nacisk na potencjał biznesowy przyczynił się do:
• wzrostu przychodów o 42% r/r
• zwiększyć rentowność o 23% r/r.
• pozyskanie 2 nowych długoterminowych klientów międzynarodowych
• zwiększyć świadomość marki

I'm a paragraph. To update me, go to the Data Manager. The Data Manager is where you store and collect data for your site.

Poza sukcesami firma miała problemy z podkreśleniem swojej wartości biznesowej i przyspieszeniem potencjału wzrostu.

42%

Wzrost przychodów

23%

Wzrost zysków

Project Gallery