top of page
Forest Fruit Ice Cream

Audyt cyfrowy marki

Czy wiesz jak punkty kontaktu Twojej firmy są oceniane?

Dowiedz się:
- jak oceniana jest Twoja organizacja z perspektywy Klienta. Poznaj możliwe obszary ulepszeń: strony www, kanałów generowania ruchu, komunikacji w kanałach społecznościowych, oceny oczyma podróży zakupowej Klienta.

Nagłówek 2

Pozyskanie informacji o kluczowych wskaźnikach marketingowych (tzw. marketing KPI).

Sprawdzenie gdzie są Klienci i czy efektywnie docieramy do nich z naszymi komunikatami.

posiadanie listy wskazań poprawek do wdrożenia, które znaczącą zwiększą zasięgi, konwersję, sprzedaż i przychody.

Nagłówek 2

Nagłówek 2

Przeprowadzenie audytu cyfrowego marki wraz z udokumentowaniem jego rezultatu.

Nagłówek 2

Analiza pozyskanych danych i przygotowanie planu działań wraz z określeniem kluczowych wskaźników marketingowych.

Nagłówek 2

Przedstawienie przeprowadzonego audytu wraz ze wskazaniem obszarów i sposobów poprawy.

Nagłówek 2

Realizacja usprawnień wynikających z przeprowadzonego audytu.

bottom of page