top of page
Forest Fruit Ice Cream

Doradztwo dotyczące ekspansji zagranicznej na rynek UAE

Przygotowanie strategii wejścia na nowy rynek jest podstawową udanej ekspansji międzynarodowej każdego biznesu.

Pogłębiona analiza obranego rynku eksportowego umożliwia stworzenie koncepcji wejścia i pozwala odpowiednio przygotować się do takiego przedsięwzięcia.

Nagłówek 2

Pozyskanie wiedzy eksperckiej ułatwiającej internacjonalizację usług na wybranym terytorium (wybranie rynków, wskazanie różnic kulturowych i procesów biznesowych, analiza otoczenia biznesowego, analiza ryzyk, opracowanie koncepcji wejścia na dany rynek zagraniczny, określenie inicjatyw wspierających osiągnięcie założonych celów w zakresie internacjonalizacji, wskazanie najefektywniejszych metod i narzędzi marketingowych, rekomendacje w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do działalności na danym rynku, identyfikacja kontrahentów).

Nagłówek 2

Nagłówek 2

Określenie celów, potrzeb, zasobów dotyczących realizowanego projektu.

Nagłówek 2

Przygotowanie analizy i konceptu wejścia na rynek w formie raportu.

Nagłówek 2

Przedstawienie opracowania.

Nagłówek 2

Uruchomienie prac zmierzających do internacjonalizacji usług w oparciu o pozyskaną wiedzę oraz konsultacje dotyczące realizowanego projektu.

bottom of page