Doradztwo w zakresie marketingu usług B2B

Kluczowym obszarem rozwoju organizacji i jej przewagi konkurencyjnej są odpowiednie działania marketingowe, które przekładają się na szanse sprzedażowe i przychody. Dowiedz się tego:

- jak sprawnie działać w zespole marketingowym i współpracować z działem sprzedaży za pomocą odpowiednich procesów, narzędzi, mierników efektywności

- jak sprawnie zarządzać marketingiem i zespołem marketingowym

- jak określać ścieżki rozwoju w zespole marketingowym, jak motywować i rozwijać zespół przez odpowiednie metody

- jak ustalać cele marketingowe i jak mierzyć ich postępy

- jak stworzyć strategię marketingową swojej organizacji w oparciu o sytuację na rynku, konkurencję i posiadane zasoby

- jak stworzyć strategię marketingu treści (z j.angielskiego content marketing)

Nagłówek 2

prognozowane rezultaty działań marketingowych w oparciu o sprawdzone oraz eksperymentalne metody generowania szans sprzedażowych

efektywna współpraca zespołu marketingowego i sprzedażowego

efektywne procesy, narzędzia i metody marketingowe

Nagłówek 2

Nagłówek 2

Analiza i zrozumienie dotychczasowego sposobu zarządzania marketingiem i zespołem marketingowym, zachodzącymi procesami oraz wykorzystywanymi narzędziami w codziennej pracy.

Nagłówek 2

Wspólne opracowanie planu działań (krótko terminowego, średnio terminowego i długoterminowego).

Nagłówek 2

Iteracyjna praca nad wdrażaniem opracowanego planu i mierzenie rezultatów w oparciu o metryki efektywności działań.

Nagłówek 2

Sukcesywne wdrażanie nowych taktyk pozwalających na budowanie przewagi konkurencyjnej marki na rynku.

FOLLOW ME:

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Ikona
  • Instagram_paul_majchrzak
  • Twitter Social Icon
download_edited.png
goodfirms-white-logo_edited.png
download%20(1)_edited.png

GET IN TOUCH:

Tel: +48 695 650 550  e-mail: majchrzak.pawel@gmail.com

"Time is the good friend to a good business and the enemy of the poor ones." Charlie Munger 

© 2021 Copyright by Paul Majchrzak