top of page
Forest Fruit Ice Cream

Warsztaty strategiczne

Niezależnie od tego jak długo prosperuje Twój biznes to właściwie stworzony plan strategiczny jest kluczowym elementem, od którego zależy dalszy rozwój organizacji.

Dowiedz się:
- jak stworzyć spójny z odczuciami założycieli plan strategiczny obejmujący następujące elementy: wizja, misja, wartości, analizę SWOT, plan działania, cele roczne oraz cele długoterminowe. Dzięki 2-dniowym warsztatom praktycznym uczestnicy dokonują ponownej analizy swoich pierwotnych założeń co do rozwoju biznesu lub opracowują go od podstaw, tak aby odpowiadał panującym warunkom rynkowym oraz realnym możliwościom organizacji.

Nagłówek 2

Opracowanie wizji jako aspiracyjnego oświadczenia przedstawiającego gdzie w przyszłości chce znaleźć się organizacja.

Opisanie misji organizacji opartej na jasnym i precyzyjnym określeniu tego co robi Twoja organizacji, dla kogo oraz w jaki sposób.

Sprecyzowanie wartości organizacji na jakich opiera się by osiągnąć cele zawarte w wizji i misji.

Dokonanie analizy silnych i słabych stron organizacji, szans oraz zagrożeń, by móc skupić się na odpowiednich działaniach.

Nagłówek 2

Nagłówek 2

Wstępne zapoznanie się z organizacją i zebranie informacji na jej temat oraz zaplanowanie warsztatów na ich podstawie.

Nagłówek 2

Przeprowadzenie I dnia warsztatów wraz z podsumowaniem jego przebiegu.

Nagłówek 2

Przeprowadzenie II dnia warsztatów wraz z podsumowaniem jego przebiegu.

Nagłówek 2

Dopracowanie i przedstawienie opracowanego planu strategicznego.

bottom of page