Forest Fruit Ice Cream

Warsztaty strategiczne

Niezależnie od tego jak długo prosperuje Twój biznes to właściwie stworzony plan strategiczny jest kluczowym elementem, od którego zależy dalszy rozwój organizacji.

Dowiedz się:
- jak stworzyć spójny z odczuciami założycieli plan strategiczny obejmujący następujące elementy: wizja, misja, wartości, analizę SWOT, plan działania, cele roczne oraz cele długoterminowe. Dzięki 2-dniowym warsztatom praktycznym uczestnicy dokonują ponownej analizy swoich pierwotnych założeń co do rozwoju biznesu lub opracowują go od podstaw, tak aby odpowiadał panującym warunkom rynkowym oraz realnym możliwościom organizacji.

Nagłówek 2

Opracowanie wizji jako aspiracyjnego oświadczenia przedstawiającego gdzie w przyszłości chce znaleźć się organizacja.

Opisanie misji organizacji opartej na jasnym i precyzyjnym określeniu tego co robi Twoja organizacji, dla kogo oraz w jaki sposób.

Sprecyzowanie wartości organizacji na jakich opiera się by osiągnąć cele zawarte w wizji i misji.

Dokonanie analizy silnych i słabych stron organizacji, szans oraz zagrożeń, by móc skupić się na odpowiednich działaniach.

Nagłówek 2

Nagłówek 2

Wstępne zapoznanie się z organizacją i zebranie informacji na jej temat oraz zaplanowanie warsztatów na ich podstawie.

Nagłówek 2

Przeprowadzenie I dnia warsztatów wraz z podsumowaniem jego przebiegu.

Nagłówek 2

Przeprowadzenie II dnia warsztatów wraz z podsumowaniem jego przebiegu.

Nagłówek 2

Dopracowanie i przedstawienie opracowanego planu strategicznego.