top of page
#1 Słownik sprzedaży - Facebook (2).png

Słownik reklamy

Testy A/B (split testing):
Proces polegający na przeprowadzaniu eksperymentów marketingowych w celu zmierzenia, która wersja reklamy posiada lepsze wyniki odnośnie preferencji odbiorców.

Blokowanie reklamy:
Działanie lub praktyka polegająca na użyciu specjalnego oprogramowania, aby zapobiec
pojawianiu się reklam na stronie internetowej.

Tekst reklamowy:
Tekst, który składa się na przekaz reklamowy mający na celu złapanie i utrzymanie zainteresowania potencjalnego nabywcy.

Kreacja reklamowa:
Format graficzny z przekazem reklamowym, emitowany poprzez system reklamowy lub na stronie internetowej.

Rozszerzenie reklamy:
Funkcja, która pokazuje dodatkowe informacje biznesowe w reklamie, takie jak adres, numer telefonu, ocena sklepu lub więcej linków do stron internetowych.

Grupa reklam:
Jedna lub więcej reklam, które mają wspólny temat.

Ranking reklam
Wartość, która jest używana do określenia pozycji reklamy (gdzie reklamy są wyświetlane na stronie w stosunku do innych reklam) oraz tego, czy reklamy będą wyświetlane i czy w ogóle będą wyświetlane.

Śledzenie reklamy:
Proces zbierania danych i spostrzeżeń użytkowników na temat wydajności kampanii reklamowych w sieci.

Sieć reklamowa
Firma, która łączy reklamodawców z witrynami, które emitują reklamy.


Atrybucja:
Przypisanie udziału w konwersji użytkowników do każdego kanału którego używamy w kampanii marketingowej.

Model atrybucji:
Reguła lub zbiór reguł, które określają gdzie zostanie przypisana konwersja.
Pomaga zrozumieć jak efektywna jest prowadzona kampania reklamowa dzięki wskazaniu gdzie na ścieżce zakupowej dochodzi do kontaktu użytkownika z naszymi treściami.

Licytacja automatyczna:
Wykorzystuje uczenie maszynowe, aby zmaksymalizować wyniki w oparciu o cele kampanii.

Baner reklamowy:
Reklama displayowa, która pojawia się na górze strony w Internecie.

Dopasowanie behawioralne:
Metoda, która pozwala reklamodawcom i wydawcom reklam na wyświetlanie odpowiednich reklam i komunikatów marketingowych użytkownikom na podstawie ich zachowania w sieci.


Stawka/licytacja (z j. ang bid):
Maksymalna kwota pieniędzy, którą jesteś skłonny zapłacić za wyświetlenie reklamy.

Słowo kluczowe marki:
Słowo lub fraza, która zawiera nazwę marki lub jej odmiany.

Szerokie dopasowanie:
Słowo kluczowe ustawione na szerokie dopasowanie wyświetla reklamę, gdy wyszukiwane hasło zawiera dowolną lub kilka kombinacji lub odmian słów w słowie kluczowym kombinację lub odmianę słów zawartych w słowie kluczowym, w dowolnej kolejności.

Modyfikator szerokiego dopasowania:
Umożliwia wybranie słów kluczowych, które muszą być zawarte w zapytaniu, aby Twoja reklama została wyświetlona.

Podróż kupującego:
Proces, przez który przechodzą kupujący, aby uświadomić sobie, rozważyć, ocenić i zdecydować się na zakup nowego produktu lub usługi.,

Buforowanie:
Proces przechowywania plików tymczasowych, dzięki którym urządzenie, przeglądarka lub aplikacja działają szybciej i wydajniej..

Kampania:
Zestaw powiązanych grup reklam, który jest często używany do organizowania kategorii produktów lub usług, które są oferowane.

Click-through-rate (CTR):
Stosunek liczby użytkowników, którzy klikają na określony link, do liczby wszystkich użytkowników, którzy przeglądają stronę, e-mail, lub reklamę.

Reklama kontekstowa:
Praktyka polegająca na umieszczaniu reklam na stronach internetowych w oparciu o zawartość tych stron.

Ścieżka konwersji:
Proces, w którym odwiedzający stronę przestaje być anonimowy poprzez udzielenie danych o sobie..

Współczynnik konwersji:
Szybkość, z jaką odwiedzający witrynę dokonują konwersji na formularzu i pozostawiają dane o sobie.

Optymalizacja współczynnika konwersji (CRO):
Proces mający na celu zwiększenie odsetka odwiedzających witrynę, którzy podejmują pożądane działania, takie jak wypełnienie wypełnienie formularza lub dokonanie zakupu.

Copywriting:
Czynność polegająca na pisaniu tekstów które kierunkują odbiorcę na pożądane działanie.
Cost-per-acquisition (CPA):
Koszt poniesiony na reklamę celem pozyskania jednego nowego klienta.

Cost-per-click (CPC):
Koszt poniesiony na kliknięcie w reklamę.

Cost-per-lead (CPL):
Koszt poniesiony na reklamę celem pozyskania jednej nowej szansy sprzedażowej.

Koszt za tysiąc wyświetleń (CPM):
Koszt, który reklamodawca ponosi za tysiąc wyświetleń reklamy cyfrowej.

Data-management platform (DMP):
Platforma programowa służąca do gromadzenia i zarządzania danymi.

Demand-side platform (DSP):
System, który pozwala nabywcom zasobów reklamy cyfrowej na zarządzanie wieloma kontami wymiany reklam i danych za pomocą jednego interfejsu. Demografia:
Zbieranie i analiza ogólnych cech dotyczących grup ludzi i populacji.

Targetowanie demograficzne:
Wykorzystanie danych demograficznych do budowania określonych grup odbiorców o wspólnych cechach, do których reklamodawcy mogą kierować reklamy.
Reklama cyfrowa:


Strategia reklamowa docierania do konsumenta w sieci na każdym z etapów zakupowych klienta. Wykorzystując dane dopasowana jest do każdego z etapu w którym znajduje się odbiorca: uświadomienia, rozważania i decyzji.

Reklama display:
Forma płatnej reklamy online, która jest zazwyczaj zaprojektowanym obrazem graficznym lub zdjęciem z opracowanym tekstem (przekazem)..

Dokładne dopasowanie:
Słowo kluczowe ustawione na dokładne dopasowanie wyświetli Twoją reklamę tylko wtedy, gdy wyszukiwana fraza będzie zawierać to dokładne słowo kluczowe, lub jego bardzo bliską odmianę.

Pliki cookie pierwszej strony:
Kod, który jest generowany i przechowywany na komputerze odwiedzającego witrynę, gdy odwiedza on Twoją witrynę.

Plik cookie HTTP (Hypertext Transfer Protocol):
Mała porcja danych przechowywana na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas przeglądania witryny.

Impression:
Metryka używana do ilościowego określenia liczby odsłon cyfrowych lub zaangażowania w dany element treści, zazwyczaj reklamy, postu cyfrowego lub strony internetowej.

Inbound marketing:

Metodyka skupiająca się na serwowaniu wartości w postaci treści (najczęściej edukacyjnej) dopasowanej do potrzeb i aktualnego doświadczenia odbiorcy w danej tematyce. Dzięki temu marka pozycjonuje się jako ekspert w jego świadomości.

Reklamy oparta o etap zakupowy:
Strategia reklamy cyfrowej, w której dostosowuje się targetowanie i kreację reklamową do podróży kupującego (aktualny etap zakupowy).

Słowo kluczowe:
Jedno słowo lub fraza, której ktoś używa, aby opisać to, czego potrzebuje wpisując w wyszukiwarkę.

Keyword research:
Proces znajdowania i analizowania wyszukiwanych haseł, które ludzie wpisują do wyszukiwarek.

Lead-to-customer rate:
Wskaźnik, ilości szans sprzedażowych (leadów) skonwertowanych na klienta..

Retargeting oparty na liście:
Sposób na powtórzone ponowne wyświetlanie materiałów reklamowych do znanej już grupy odbiorców. .

Ręczna licytacja:
Metoda licytacji, która pozwala na ustawienie własnego maksymalnego kosztu za kliknięcie (CPC) dla reklam.

Atrybucja marketingowa:
Strategia raportowania, która pozwala marketerom i zespołom sprzedażowym zobaczyć wpływ, jaki marketerzy wywarli na zakup lub sprzedaż.

Eksperyment marketingowy:
Czynność polegająca na sprawdzeniu (potwierdzeniu lub obaleniu) tezy w odniesieniu do działań marketingowych.

Reklama natywna:
Forma płatnych mediów, które w nieznacznej mierze różnią się od innych treści w sieci.


Negatywne słowa kluczowe:
Słowa kluczowe, które wykluczają wyświetlanie reklam w związku z wyszukiwanym terminem.

Słowo kluczowe nie związane z marką:
Wszystkie inne istotne słowa kluczowe, które nie zawierają nazwy marki lub jej odmian.

Odsłona strony:
Czynność polegająca na odwiedzaniu przez internautę konkretnej strony w witrynie www.

Płatne media:
Zewnętrzne działania marketingowe, za umieszczenie płaci reklamodawca.

Płatne wyszukiwanie:
Metoda reklamy online, w której marketerzy umieszczają reklamy na stronach wyników wyszukiwarek (SERP).

Pay-per-click (PPC):
Model reklamy online, w którym reklamodawcy uiszczają opłatę za każde kliknięcie w ich reklamę.

Dopasowanie frazy:
Słowo kluczowe ustawione na dopasowanie do frazy wyświetli Twoją reklamę, jeśli wyszukiwane hasło zawiera słowa w tej samej kolejności, ale może również zawierać dodatkowe słowa.
Retargeting oparty na pikselach:
Sposób na ponowne wyświetlenie materiałów każdemu anonimowemu użytkownikowi witryny.

Preferowane oferty:
Reklamodawcy wybierają preferowane zasoby i ceny, zanim będą one dostępne.

Private marketplace (PMP):
Podobnie jak licytacja w czasie rzeczywistym, ale dostępna tylko na zaproszenie. Większość platform po stronie popytu posiada prywatny rynek dla swoich użytkowników.

Reklama programatyczna:
Wykorzystanie sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia się do kupowania reklam w czasie rzeczywistym, zamiast przechodzenia przez ludzkie negocjacje i z góry ustalonych cen.

Ocena jakościowa:
Algorytm, który ocenia reklamę pod względem trafności.

Aukcja w czasie rzeczywistym (Real-time bidding, RTB):
Odnosi się do kupna i sprzedaży wyświetleń reklam online poprzez aukcje w czasie rzeczywistym, które występują podczas ładowania strony internetowej.

Retargeting:
Forma dopasowania reklam, w której reklamy są serwowane osobom, które już odwiedziły Twoją witrynę lub są kontaktem w Twojej bazie danych (np. leadem lub klientem).

Rich media (media interaktywne):
Reklama, która zawiera zaawansowane funkcje, takie jak wideo, audio lub inne elementy, które zachęcają widzów do interakcji i zaangażowania się w treść.

ROAS (z j.ang Return On Ad Spend - zwrot z wydatków na reklamę):
Metryka, która wskazuje wygenerowany przychód w porównaniu do wydatków na kampanię reklamową.

Zasada trójpodziału:
Proces przyciągania uwagi odbiorcy przez dzielenia obrazu (kompozycji kadru) na trzy części, przy użyciu dwóch linii poziomych i dwóch pionowych, oraz Umieszczanie najważniejszych elementów na przecięciu tych linii.

Reklama typu skyscraper:
Wysoka i wąska reklama displayowa umieszczana zazwyczaj po prawej stronie treści na stronie internetowej.

Reklama w mediach społecznościowych:
Praktyka reklamy online na kanałach społecznościowych.

Treści sponsorowane:
Forma reklamy cyfrowej, w której reklamodawcy płacą za publikację swoich materiałów w publikacji z zamiarem upodobnienia się do jej treści. reklamodawcy płacą za publikację swoich materiałów w publikacji z zamiarem zbliżenia ich do treści redakcyjnych.

Platforma po stronie podaży (SSP):
Platforma technologiczna umożliwiająca wydawcom internetowym i właścicielom mediów cyfrowych out-of-home zarządzanie ich zasobami reklamowymi(umieszczanie w nich reklam i uzyskiwanie przychodów).

Reklama ukierunkowana:
Forma reklamy, która jest skierowana do odbiorców o określonych cechach.

Reklama tekstowa:
Forma komunikacji marketingowej, którą reklamodawcy mogą wykorzystać do promowania swoich produktów lub usług w Sieci Google.Pliki cookie osób trzecich:
Kody śledzące umieszczane na komputerze osoby odwiedzającej stronę internetową po wygenerowaniu ich przez witrynę inną niż Twoja.

Piksel śledzący:
Skrawek kodu, który pozwala na zbieranie informacji o odwiedzających witrynę.


Parametry UTM:
Znaczniki w adresie URL, które identyfikują kampanię marketingową kierującą ruch do konkretnej witryny. media Właściciele serwisów internetowych mogą zarządzać swoimi zasobami reklamowymi, wypełniać je reklamami i otrzymywać przychody.

bottom of page